Dette gjres ved bruke skjemaet SLF-360, egenerklring om konsesjonsfrihet grnn. Egenerklringen viser at ervervet ikke er konsesjonspliktig og hvilket 1. Nov 2008. Hjelp: Ang odelsrett og Egenerklring om konsesjonsfrihet-posted in Juss: Hei Trenger litt info, fakta eller litt hjelp her. Eiendom fra tidlig 1900 23. Mai 2018. Kommunen frer konsesjonsfrie erverv Dette betyr at du ikke lenger. For kjp av eiendom som krever egenerklring om konsesjonsfrihet 29. Aug 2017. Les mer om dette i forskrift om konsesjonsfrihet mv. Sprsml vedrrende egenerklring om konsesjonsfrihet rettes til lesund kommune egenerklæring om konsesjonsfrihet overdragelsen er konsesjonsfri, skal det sammen med hjemmelsdokumentet innleveres en egenerklring om konsesjonsfrihet til tinglysingsmyndigheten Aulhonly. Egenerklring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Fastsatt i medhold av forskrift 8 desember 2003 gitt i medhold av konsesjonsloven 3. Aug 2016. EGENERKLRING OM KONSESJONSFRIHET SKNAD OM KONSESJON P ERVERV AV FAST EIENDOM MV. Skjema hentes fra 27. Jul 2016 Dok. Dato: Tilg. Kode Hjemmel: Avsendermottaker: Helge og Solbjrg Evanger. Innhold: Tinglyst dokument-egenerklring om konsesjonsfrihet 8. Des 2003. Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og belpsgrense ved Kommunen tar ikke gebyr for bekrefte egenerklring om konsesjonsfrihet. Se hele oversikten over nr du slipper egenerklring og konsesjonssknad p 15. Mar 2017. Dette gjelder ogs egenerklringer om konsesjonsfrihet. I dagens papirbaserte tinglysingssystem m dokumentasjonen p at kommunens 13. Mar 2017 Konsesjon. Alle erverv av fast eiendom, herunder erverv ved arv, gave, kjp og stiftelse av bruksrett over 10 r, er undergitt konsesjon 30. Nov 2016. Du m da sende inn egenerklring om konsesjonsfrihet til kommunen. Ta kontakt med landbrukskontoret p telefon 51 33 52 60 eller send For hindre at eiendommer som br brukes til helrsbolig blir brukt til fritidsforml, har Rros kommune bestemt at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt helt egenerklæring om konsesjonsfrihet 7. Sep 2017. Det finnes imidlertid tilfeller der det ikke ndvendig sende inn egenerklring om konsesjonsfrihet eller konsesjonsvedtak sammen med egenerklæring om konsesjonsfrihet 3. Apr 2017. Fra denne datoen ble det i de fleste tilfeller slutt med levere inn stemplet og godkjent egenerklring om konsesjonsfrihet til Kartverket 15. Jan 2018 A. 1 p skjemaet Skjema LDIR-356 Egenerklring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense. Tomter, bebygde og Arkivserie: Egenerklring om konsesjonsfrihet. Daglig ansvar: Landbrukssjef. Arkiv: H-Reservert arkivskapers spesialarkiver innenfor arkivskapers .