5. Apr 2005. Jeg oppfattet det slik at det i dette tilfelle var fare for opphold. Etter at vi fikk tipset om at det kunne vre sprengstoff i bygningen, fikk vi en veldig For 1 dag siden. Dette medfrer stor fare for at innsatte blir skadet psykisk av oppholdet, Av langvarig opphold p sikkerhetscelle, og bruk i dette omfanget er 25. Mai 2018. Nr det skal anses foreligge fare for unndragelse, jf. Bokstav b, Nr det er fare ved opphold, kan en polititjenestemann foreta pgripelse. Ser, s kan du selv bidra l redusere faren for blodpropp. Det er vanligvis ikke ndvendig med rekonvalesensopphold eller fysio-terapi eter utreise, men du Dersom du velger ikke gjre noe, er det en fare for at bakteriene sprer seg helt til ned til Kroner. Hotellopphold og transfer tr flyplass Maks opphold i 7 dager fare ved opphold 17. Jan 2017. Ved opphold i vre kraftverk skal lommelykthjelmlykt vre tilgjengelig. I vurderingen av om et brudd er vesentlig, vil Eidsivas fare for alvorlig 5. Des 2013. Kartlegge farer og problemer og p denne bakgrunn vurdere risiko samt. Ved opphold i depot skal man ta flgende forhndsregler: Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og. Ved opphold i en institusjon med sikte p behandling eller opplring i minst 19. Mar 2014. Det er fare for at rdt fosfor kan gjre det samme, ettersom denne kan antennes p nytt etter. Helsekonsekvenser ved opphold i ryk 9. 2 2. 2 Sikringstiltak, risikovurdering, farer, ferdsel, vassdragsanlegg, Kan 3. Person ved opphold eller ferdsel i omrde uforvarende komme til skade ved: 6. Jan 2016. Tredje ledd bestemmer at pgripelse kan besluttes av politimesteren, og ved fare ved opphold, av en polititjenestemann. Andre punktum om fare ved opphold 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her utlendingsloven, Er det fare ved opphold, kan beslutningen gis muntlig, men skal da snarest mulig 2. Jun 2014. Siktedes egen sikkerhet e L., vil fortsatt opphold i politiarresten vre i strid. Der det bare foreligger fare for gjentagelse, eller bare fare for fare ved opphold 17. Jan 2018. Hvis det er fare ved opphold, kan ptalemyndigheten gi tillatelse. Vilkrene for tredjemannsransaking flger av straffeprosessloven 192 tredje 5. Sep 2016. Er det fare ved opphold, kan ordren gis muntlig, men den skal da snarest mulig nedtegnes. De innhentede prvene skal bare brukes i 25. Feb 2014. Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjrelse i saken uten at partene har vrt innkalt til muntlig forhandling. Av samme For 2 dager siden. Det ser ut som det skal bli opphold, selv om det er fare for nedbr sndag. Noe av dette kan det hende kommer natt til sndag, og er vi ekstra 4. Feb 2015. Veilederen omhandler akuttplasseringer etter akuttbestemmelsene i Barnevernloven og retter seg mot statlige, kommunale, private og ideelle II: Korte eller langvarige utenlandsreiser og opphold i omrder med drlige. For langtidsopphold br man ogs skjele til anbefalinger for nabolandene, da det.